Оцените материал
(2 голосов)
Із вступом в силу нових процесуальних кодексів України, почали діяти і правила щодо штрафування учасників судового процесу за відповідні порушення.Отже, цивільний процесуальний кодекс України передбачає наступні підстави для того, щоб суддя наклав відповідний штраф на осіб, які беруть участь у справі (включно із представниками сторін):- невиконання процесуальних обов’язків, що передбачені кодексом або визначенні суддею;- ухилення від дій, покладених судом на учасника судового процесу;- зловживання процесуальними правами (наприклад безпідставне заявлений повторно відвід…);- вчинення дій з метою перешкоджання судовому процесу;- неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;- невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, - відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;- порушення заборон, встановлених кодексом або передбачених суддею. Якщо вищезазначене порушення відбулося в перший раз, то сума штрафу буде складати 510,00 грн. Але якщо відповідне порушення відбудеться знову або триває…
Оцените материал
(1 Голосовать)
К должникам, у которых есть задолженность по уплате алиментов в размере, что совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев будут применяться новые средства принудительного исполнения решений. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» (проект №7277). В частности, Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты. Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания – общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления. Авторы закона в пояснительной записке отметили, что закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты. Законом внесены…
Оцените материал
(1 Голосовать)
Рішенням Ради адвокатів України № 283 "Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році" встановлено розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2018 році у розмірі 1762 гривні. Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72, із подальшими змінами та доповненнями, та Рішенням Ради адвокатів України від 15 грудня 2017 року № 283 встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України. Рішенням РАУ № 283 для адвокатів міста Києва встановлено окремий порядок сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році, шляхом його перерахування одним платежем на поточний банківський рахунок Національної…